Info o Řecku

Info o Řecku

Několik dobrých rad před cestou do Řecka

Do Řecka a tamní ostrovy, obklopené nejkrásnějšími moři planety, se většinou rekreanti dopravují letecky. Je to jednoduché a rychlé – koupit zájezd, přečkat max. tři hodinky v letadle a začít se dovolenkovat. Ne každý ale volí tuto nejjednodušší variantu. Na řecké ostravy se jezdí i autem a posléze trajektem. Je to každopádně dobrodružnější, leč časově a finančně nákladnější.
LETNÍ MINISERIÁL: Několik dobrých rad před cestou do Řecka
 

Už proto, že v Řecku stojí litr naturalu plus minus 1,85 eura, což je pořádný ranec. S cenami PHM v jednotlivých zemích, jimiž budete podle zvolené trasy projíždět, se seznamte předem, abyste měli dostatečnou finanční rezervu. S vyšší cenou řeckého benzinu či nafty počítejte i v případě, že jste do Řecka dorazili letecky a budete si na řeckých ostrovech půjčovat vozidlo. Leze to do peněz.


Půjčení malého auta na tři dny stojí v sezóně kolem 150 euro, plus PHM. Denní taxa za malý skútr je 25 euro  a smíte s ním zpravidla jen do 30 kilometrů od místa vypůjčení. To abyste nepodnikali stokilometrové výpravy skrz ostrov a v hornatém vnitrozemí ho nezavařili. Silný skútr či motocykl stojí od 35 euro. Ceny se ale samozřejmě různí podle destinace a půjčovny, záleží i na délce zapůjčky. Při půjčování čehokoli hlavně dbejte na rozsah pojištění. Zkontrolujte, má-li vozidlo pojištěný podvozek a kola. Nejčastejší defekt, s nímž se setkáte, je totiž pneumatika prozažená při výletu na vyhlášenou kamenitou pláž. Větší smolaři zde mohou lehce přijít i k závadě na podvozku.

Půjčujete-li si auto nebo motocykl, přiznejte si, zda opravdu vládnete angličtinou či němčinou natolik, abyste byli schopni, v případě poruchy, komunikovat s půjčovnou v tomto cizím jazyce. Rukama nohama, což je jazyk, který Češi staršího data narození ovládají nejčastěji, se do telefonu nedomluvíte. Samozřejmě postačí, vezete-li v autě jazykově gramotného spolucestujícího, například potomka.


Ale zpátky k cestě vlastním autem. Řecko se samozřejmě nejezdí na jeden zátah, dovolenkové aktivity si užíváme už cestou, protože musíme projet, dle zvolené trasy, několik zemí. A na co byste  neměli před dovolenou "Řecko autem" zapomenout. Poradí například stránky www.reckoautem.cz, z nichž vybíráme:

Zkontrolujte před cestou stav oleje. Počítejte s tím, že cesta tam i zpět plus výlety bude dlouhá cca 4000 km, proto si ponechte rezervu do výměny oleje a včas si jej vyměňte. Olej 15-W40 stojí v Řecku přibližně 10 €.

Zkontrolujte stav a množství chladící kapaliny, protože při uvíznutí v koloně hrozí nebezpečí přehřátí motoru při popojíždění apod. Dobré je zkontrolovat i spínání pomocného ventilátoru chladiče. Počítejte s tím, že budete jezdit za vyšších teplot než v Čechách. Proveďte kontrolu filtrů, osvětlení vozidla, účinnost stěračů a množství kapaliny v odstřikovačích skla, zásuvku na 12 V, stavu akumulátoru.


Prověřte účinnost brzd, stav obložení, funkčnost ruční brzdy, stav ložisek kol a nezapomeňte na povinnou výbavu vozidla: rezervu, je-li správně nahuštěna, schovaná), zvedák a klíč na kola. Některé silnice, například v Bulharsku jsou v takovém stavu, že máte defekt na pneumatice raz dva. Samozřejmostí je výstražný trojúhelník, sada svíček (povinné v Makedonii), náhradní pojistky, žárovky a lékárnička, u níž musíme zkontrolova na dobu použitelnosti. Ve výbavě by nemělo chybět ani tažné lano, hasící přístroj (povinný v Řecku) a oranžová reflexní vesta pro všechny účastníky zájezdu.

Chcete-li cestovat s domácím zvířecím mazlíčkem, je potřebné mít sebou mezinárodní očkovací průkaz a veterinární potvrzení o tom, že místo předchozího pobytu zvířete není postiženo některou z infekčních nemocí. Toto potvrzení nesmí být starší 90 dnů. (např. Srbsko). Podmínky pro vstup se zvířetem na území jednotlivých států zjistíte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v sekci Cestujeme do zahraničí.


Ověřte si, že Vaší platební kartou můžete platit v zahraničí. Pozor také na limity - některé karty mohou být omezeny např. týdenním limitem výše výběru hotovosti v bankomatu, nastaven i limit pro platby kartou (denní).Vyměňte si dostatečné množství korun za eura - počítejte s tím, že ne vždy budete moci zaplatit kartou. Poplatky mýtného na jízdu jedním směrem činí přibližně 50 €, je dobré mít tuto částku rozměněnu na drobné tak, aby jste platili na mýtnicích přesně. Vyhnete se tak situaci, kdy Vám v Srbsku vrátí jejich dináry. Makedonci vrací většinou eura.

Vstup a pobyt na území Řecka podléhá stejným předpisům jako v ostatních státech EU, tedy na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti (občanského průkazu se strojově čitelnou zónou). Při pobytu delším než tři měsíce je nutné požádat o povolení k pobytu, které je vydáváno formou průkazu, místní cizineckou policií. Zvláštní upozornění platí pro novomanžele. Občanský průkaz s odstřiženým rohem je v Řecku považován za neplatný.

Všechny doklady by měly být platné nejméně po dobu pobytu v destinaci. Všechny děti bez ohledu na věk (tedy včetně nejmenších kojenců) musí mít vlastní cestovní pas nebo vlastní občanský průkaz. Nebude stačit, že má dítě zapsané rodič ve vlastním cestovním dokladu.Svým cestovním dokladům věnujte velkou péči. V případě jejich ztráty, odcizení či znehodnocení si musíte náhradní doklady zajistit na vlastní náklady osobně u zastupitelského úřadu, výdaje mohou dosáhnout stovek euro. Pokud dojde ke ztrátě či odcizení cestovních dokladů, je nezbytné nahlásit to na policii a požádat o vydání potvrzení.


Na zastupitelském úřadě je možné požádat o vydání nového cestovního dokladu, v naléhavých případech je vydáván takzvaný cestovní průkaz. Pokud dotyčný nemá k dispozici žádný doklad totožnosti (byl okraden nebo ztratil kompletní sadu dokladů), může být jeho totožnost potvrzena i jiným občanem ČR, který je držitelem platného cestovního dokladu, případně jiným způsobem. Zkušení cestovatelé si právě pro případ krádeže nebo ztráty vozí oba možné doklady. Tedy jak pas, tak občanský průkaz. Nikdy je ale pochopitelně nemají pohromadě…

Respektujte předpisy upravující dovoz či vývoz některých předmětů (např. kamenů, mincí, zbraní, starožitností, léčiv a předmětů vyšší hodnoty obecně). Porušení místních předpisů bývají přísně sankcionována, výjimkou není ani velmi vysoká pokuta či trest odnětí svobody. Při nákupech vyžadujte a uschovávejte stvrzenky pro případ kontroly.

Občané ČR mají v Řecku nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči, jež bude proplacena domácí zdravotní pojišťovnou (po předložení formuláře E111). V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí u léků (25%). Doporučuje se proto uzavřít před cestou pojištění léčebných výloh, případně úrazové pojištění. Žádné zvláštní očkování při cestě do Řecka není vyžadováno.

V celém Řecku je samozřejmě pitná voda, avšak její kvalita kolísá podle jednotlivých oblastí. Na ostrovech bývá voda tekoucí z kohoutků odsolená z vody mořské. Proto se doporučuje pro přímou spotřebu kupovat vodu balenou.


A budete muset přibalit redukci do zásuvky, abyste si mohli zapojit dovezený elektrospotřebič? Místní systém je 220 V / 50 Hz, tedy stejný jako v České republice. Zásuvky jsou však většinou jednoduché (dva kolíky), na tří kolíkové přístroje budete potřebovat adaptér, který však lze koupit v každém místním obchodě (supermarketu).

A nepříliš vábné upozornění na konec: Použité toaletní papíry se zásadně vhazují do připravené nádoby na toaletě, nesplachují se! Řecko má totiž jiný kanalizační systém, který prý toalitení papír nepojme. Zajímavé! Našinec s tím má problém, protože některé úkony se dělají tak nějak automaticky...

Nezbývá než popřát hezkou dovolenou v Řecku. Krásná země, teď zmítaná ekonomickými problémy, které se projevují zpoplatněním toho, co tu ještě loni bylo grátis. Například parkovišť či toalet.